kortgebyr.dk

Non-profit og GPLv3

Kortgebyr er non-profit og open source (GPLv3). Alle er velkomne til at bidrage og forbedringsforslag kan sendes til ulrik.moe@gmail.com.

Kortgebyr er en prissammenligningside for online betalingsløsninger og betalingsgateways. Projektet startede som et excel-ark, der blev delt blandt iværksættere og e-købmænd. I midten af 2012 blev projektet offentligt tilgængeligt på kortgebyr.dk. Formålet med siden er at gøre betalingsmarkedet mere overskueligt. Projektet er under løbende udvikling og priser holdes opdateret.

Betalingsløsninger

En betalingsløsning skal forstås som en en løsning, eller en kombination af løsninger, som gør det muligt at tage imod betalinger online. For at gøre sammenligningen overskuelig har vi valgt at tage udgangspunkt i betalingsløsninger, som er relevante i Skandinavien og som har offentliggjort deres priser. For betalingskort gælder desuden at vi, grundet EU lovgivning, kræver at 3-D Secure er enabled.

Udregningsmetode

Betalingsløsninger er sorteret efter den samlede pris pr. transaktion. Denne udregner vi ved at sammenlægge omkostninger til betalingsgateway, indløsning mm. Vi har valgt at tage udgangspunkt i følgende:

Udregningen tager udgangspunkt i en konstant mængde transaktioner og dine til- og fravalg vil således kun ændre på hvordan dine transaktioner fordeler sig.

Udviklere

Kortgebyr er udviklet af Ulrik Moe, Christian Blach og Joakim Sindholt. Du kan se alle bidragsydere på GitHub.

Bidrag på GitHub